Csomagolószer gyártó középfokú képzés indul

Megosztás

Posted by: webbranding Category: Hírek Comments: 0

Csomagolószer gyártó középfokú képzés indul

Örömmel tudatjuk, hogy 2020 tanévvel kezdődően elindul a csomagolószer gyártó szakma középfokú oktatása. A részletekről bővebben alább olvashattok.
középfokú szakember képzés: 2020/2021 -ben felnőtteknek esti tagozaton, 2021/2022 -től nyolcadik osztály után.

Ágazat: Vegyipar
Szakmák megnevezése: Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó

2020/2021 éves belépési feltételek: szakmunkás szakra valamilyen szakmunkás végzettség kell, technikus szakra érettségi bizonyítvány kell.

Oktatási nyelv:Magyar.
Képzési idő: Elvileg kettő év, mert a gyakorlati képzés ideje személyre szabottan is alakítható. A tanulóknak lehetőségük lesz kérvényezniük az egyes témakörök tanulása alóli mentességet, mert rendelkeznek már a szükséges és igazolt tudással.
Képzési napok: előre tervezhető napokon, szombat is lehet.
Kontakt órák: elméletileg heti max. 14 óra. Várhatóan jelentősen kevesebb lesz.
Iskola: Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lórántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma.
Költségek: A pontos, részletes szabályozás még nem jelent meg a jogszabályokban. Az iskola az elméleti oktatásért nem kér pénzt sem a cégtől, sem a tanulótól.
Oktatás: Elméleti: tanuló csoportól függően lehet iskolában, vagy távoktatásban. Szakmai elméleti oktatás a gyakorlati szakképzőhelyen is elvégezhető. Labor. gyakorlatot a Szakiskolában kell elvégezni. Üzemi gyakorlat: még nem jelentek meg a jogszabályi változások. A cégeknél (gyakorlati szakképző helyek) felhasználható szakképzési hozzájárulás terén könnyítés, egyéb forrás bevonhatósága várható.
Vizsgák: Első félév végén ágazati alapozó vizsga. 2020 január. Záróvizsga: írásbeli és projekt (portfólió és záródolgozat)

A végzett középfokú szakember ismereti köre

Szakmunkás: Elsősorban szak-operátori feladatokra (legalább egy műszaki-technológia gépmester szintű ismeretével) és a szakmára vonatkozó általános munkavégzési ismeretekkel van felvértezve.

A csomagolószer gyártó technikus a csomagolóanyagok tervezésén és előállításának műszaki-technológiai területén dolgozik. Ismeri a vonatkozó rendeleteket és szabványokat, képes felmérni a csomagolandó termék csomagolásával szemben támasztott igényeket. A felmért kémiai, biológiai és fizikai hatásoknak, valamint az elvárt alkalmazástechnikai feltételeknek megfelelően kiválasztja a csomagoló anyag vagy eszköz típusát és összetételét. Műszaki tervet készít és kiszámítja az anyagszükségletet, megtervezi a technológiai sort és – a gépidő, minőségbiztosítás, hulladékgazdálkodás figyelembevételével – folyamatában üzemelteti. Felismeri és korrigálja a hibákat. Elvégzi a folyamatra vonatkozó nyilvántartást és elszámolást. Képes a színek kikeverésére. Egy kiválasztott technológiát gépmester szinten, más technológiákat másodember szinten kezel. Középfokú számítógépes ismeretekkel, Excel táblakezeléssel, angol vagy német nyelvtudással rendelkezik. Kisebb munkacsoportokat irányít.

A technikus végzettségű szakember a papíripari alapanyaggyártó-, a papírgyártó- és a papírfeldolgozó területen önállóan, vagy területi vezető irányítása mellett végzi munkáját. Környezetbarát termelőberendezések üzemeltetésével félkész vagy kész papírterméket gyárt, kiemelten higiéniai papírterméket, hullámkartont. A munkabiztonsági, gyártási és higiéniai előírások alapján beállítja, üzemelteti, ellenőrizi, optimalizálja a papíripari termelő- és feldolgozógépeket, az operáció támogatásához kapcsolódó önálló javaslatot fogalmaz meg. Gyártási, technológiai receptúrákat határoz meg, standardizál, eltéréskor beavatkozik a folyamatba. Pontforrásokhoz, energiatermelő egységekhez, tartályokhoz, vízkezeléshez kapcsolódóan technológiákat kezel, ellenőrzéseket végez. Emelőgépekkel anyagot és terméket mozgat. Termeléshez kapcsolódó direkt és indirekt anyagokat, vegyszereket szakszerűen kezel. Szelektálja a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. Papír- és feldolgozóipari termékminőség-ellenőrző vizsgálatokat, a termelést jellemző számításokat végez. Auditokon támogatást nyújt.  Elkötelezett a minőségi és hatékony munkavégzés mellett, munkáját a folyamatos fejlődés és fejlesztés mentén végzi. Digitális és számítástechnikai eszközöket használ, folyamatszabályozási és vállalatirányítási modulokat alkalmaz. Munkáját csapatszellemben végzi, a kapott információkat munkatársaival megosztja, kapcsolatot tart a tárosztályok képviselőivel.

Ágazati alapozó ismeretanyaga: Előkészíti a vizsgálatokhoz, méréshez szükséges vegyszereket, anyagokat és eszközöket, az eszközök tisztítását szakszerűen végzi. Egyszerű laboratóriumi és tanműhelyi eszközöket használ, berendezéseket üzemeltet. Alapvető laboratóriumi műveleteket (ülepítés, szűrés, desztilláció, adszorpció, kristályosítás) leírás alapján végrehajt. A tömeggel, térfogattal, hőmérséklettel, sűrűséggel, viszkozitással, nedvességtartalommal kapcsolatos méréseket, alapvető számításokat és mértékegység átváltásokat végez. Műszaki ábrákat értelmez, vegyipari mérésekhez és szerelésekhez eszközöket kiválaszt, egyszerű ipari szerelvényeket (csap, szelep, tolózár) kezel, képes az önellenőrzésre. Munkája során a vegyiparra vonatkozó minőségbiztosítási, higiénés, munka-, tűz-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szabályokat alkalmazza. Megfigyeléseit, eredményeit értelmezi, digitális ismereteit felhasználva azokat jegyzőkönyvben dokumentálja.

Forrás: http://omnipack.hu/szakkepzes/?fbclid=IwAR00Ad6_rbsTE3_HBhG2UvRbMezE-8Qpgcb4Iw12-6T5Wob1Uu4MKTyl6_0


Ajánlatkérő

Küldd el ajánlatkérésed, és kollégánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot!