Törvényekbe foglalhatják a környezettudatos szemléletváltást

Megosztás

Posted by: webbranding Category: Hírek Comments: 0

Törvényekbe foglalhatják a környezettudatos szemléletváltást

2 év múlva már szigorú szabályok közé szorulhat az egyszer használatos műanyag termékek és az oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékek forgalmazása az Európai Unión belül, amelyről 2019. március 27-én került elfogadásra az Európai Parlament álláspontja.
Az „egyszer használatos műanyagtermék” olyan termék, amely teljes egészében vagy részben műanyagból készült, és amelyet nem arra szántak, nem úgy terveztek, vagy amelyet nem azzal a céllal helyeztek forgalomba, hogy a gyártóhoz visszajuttatva élettartama alatt többször vagy több körben újratölthető legyen, illetve eredeti rendeltetésének megfelelő célból újrahasználható legyen. Ilyenek például az expandált polisztirolból készült, egyszer használatos étel- és italtárolók és italtartó poharak fültisztító pálcikák, evőeszközök, tányérok, szívószálak, italkeverők, vagy a léggömbtartó pálcikák. Az „oxidatív úton lebomló műanyag” olyan adalékanyagokat tartalmazó műanyag, amely oxidáció révén a műanyag mikroméretű részecskékre történő széttöredezését vagy kémiai lebontását idézi elő.
Az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (SUP) célja az egyes műanyagtermékek környezetre, különösen a vízi környezetre, valamint az emberi egészségre gyakorolt hatásának megelőzése és csökkentése, valamint a körforgásos gazdaságra történő átmenet támogatása innovatív és fenntartható üzleti modellekkel, termékekkel és anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony működéséhez is.
A műanyagokkal kapcsolatos európai stratégia előrelépést jelent a körforgásos gazdaság felé, amelyben a műanyagok és a műanyagtermékek tervezése és előállítása teljes mértékben tiszteletben tartja az újrahasználatot, a javítás és az újrafeldolgozás iránti igényeket, és amelyben fenntarthatóbb anyagokat fejlesztenek ki és terjesztenek el, összhangban az Unió a hulladékképződés megelőzésére irányuló céljaival összhangban. A csomagolásban ilyen például a PLA lebomló (komposztálható) fóliaEgyes műanyagtermékek jelentős negatív környezeti, egészségügyi és gazdasági hatása szükségessé teszik egy külön jogi keret kialakítását a jelentős negatív hatások hatékony csökkentése érdekében.
Az egyszer használatos műanyag termékek és az oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékek forgalmazásának 2021-ben életbe lépő szigorú szabályozása (és tiltása) mellett a tervezett további intézkedések hatására 2026-ra a 2022-es adatokhoz képest mérhető mennyiségi csökkenést kell elérni az irányelveket tartalmazó dokumentum mellékletében felsorolt egyéb egyszer használatos műanyagtermékeknek az adott tagállam területén tapasztalható fogyasztását illetően is.
A műanyagok körforgásos használatának biztosítása érdekében elő kell mozdítani az újrafeldolgozott anyagok piaci elterjedését. Ezért célszerű olyan követelményeket bevezetni, amelyek meghatározzák, hogy az italpalackoknak legalább milyen arányban kell újrafeldolgozott műanyagot tartalmazniuk. Az irányelv szerint az egyes tagállamoknak gondoskodnia kell majd arról, hogy 2025-től kezdődően a PET palackok legalább 25%-ban újrafeldolgozott műanyagot tartalmazzanak az adott tagállam területén forgalomba hozott összes PET-palack átlagaként számítva. 2030-tól kezdődően ennek a számnak legalább 30%-ra kell majd nőni.
Az Európai Parlament elfogadott álláspontjában kiemelt fontosságú a kiterjesztett gyártói felelősség is. A tagállamoknak biztosítani kell majd, hogy mellékletben felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek tekintetében kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek kerüljenek kialakításra, melyek keretében a gyártóknak vállalni kell a keletkező hulladék gyűjtési, eltakarítási, szállítási, kezelési költségeit (vagy költségeinek egy részét).
A tagállamoknak meg kell majd tenni a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az újrafeldolgozás céljára biztosítsák különböző hulladékok elkülönített gyűjtését, és az irányelv hatálya alá tartozó termékekből származó hulladékelhagyás csökkentése érdekében tájékoztatást kell majd nyújtani a fogyasztóknak, és ösztönözni a felelős fogyasztói magatartást.
Bizonyos egyszer használatos műanyagtermékek esetén nem állnak még rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, és a legtöbb ilyen egyszer használatos műanyagtermék fogyasztása várhatóan növekedni fog. Ennek a trendnek a megfordítása és a fenntarthatóbb megoldások felé történő elmozdulás támogatása érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok – például nemzeti fogyasztáscsökkentési célértékek meghatározása útján – hozzák meg a szükséges intézkedéseket e termékek fogyasztásának nagymértékű és tartós csökkentése érdekében. Mégpedig úgy, hogy az ne veszélyeztesse az élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerbiztonsággal, a helyes higiéniai gyakorlatokkal, a helyes gyártási gyakorlatokkal, a fogyasztók tájékoztatásával, illetve a nyomon követhetőséggel kapcsolatos, valamint az élelmiszerbiztonságról, higiéniáról és címkézésről szóló egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeket.
A dohánytermékek műanyagot tartalmazó szűrői az Unió tengerpartjain a második leggyakrabban előforduló egyszer használatos műanyag tételek. Ezeknek a fogyasztás utáni azonnali eldobása óriási mértékben szennyezi a környezetet, ezért jelentős mértékben vissza kell szorítani a hulladékelhagyás e formáját, csökkentve az általa kifejtett környezeti hatást. Az innovációnak és a termékfejlesztésnek köszönhetően várhatóan használható alternatívák születnek majd a műanyagot tartalmazó szűrők helyettesítésére; ezt a folyamatot fel kell gyorsítani. A műanyagtartalmú szűrőket tartalmazó dohánytermékek tekintetében alkalmazandó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereknek is ösztönözniük kell a dohánytermékekben használt műanyagot tartalmazó szűrők fenntartható alternatíváinak kifejlesztéséhez vezető innovációt. A tagállamoknak intézkedések széles körével kell előmozdítania a műanyagtartalmú szűrőket tartalmazó dohánytermékek fogyasztás utáni elhagyott hulladékká válásának visszaszorítását.
A műanyagtermékek gyártása során azok teljes élettartamát figyelembe kell venni. A műanyagtermékek tervezésénél mindig figyelembe kell venni a termékgyártási és -használati szakaszt, valamint a termék újrahasználhatóságát és újrafeldolgozhatóságát. A Bizottságnak az életciklus-elemzésekre támaszkodva figyelembe kell vennie a különböző csomagolóanyagok – többek között a kompozit anyagok – relatív tulajdonságait, különösen a hulladékmegelőzésre és a körforgásos szemléletű tervezésre összpontosítva.

Ajánlatkérő

Küldd el ajánlatkérésed, és kollégánk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot!